#clubmedbeidahu

Winter is here..taken freshly this morning.Game of Thrones feeling
.
.
.

#clubmed #clubmedbeidahu #snowboard #beidahuhappinessisyou
Winter is here..taken freshly this morning.Game of Thrones feeling
.
.
.

#clubmed #clubmedbeidahu #snowboard #beidahuhappinessisyou
🏂โปรโมชั่น สัมผัสหิมะเล่นสกี เมืองเบดาฮู ประเทศจีน
💥แพคเกจ 4วัน3คืน เริ่มต้น 17985.-ต่อท่าน
📌รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/36AwQOS ‼️แพคเกจรวม
✅ห้องพัก 3คืน Deluxe room
✅อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ เช้า กลางวัน เย็น
✅เครื่องดื่มไม่อั้นตลอดการเข้าพัก
✅ของว่างยามบ่าย ชา กาแฟ ขนังปัง แซนวิส
✅กิจกรรมนั่งกระเช้ากอนโดล่า ไม่จำกัดรอบ
✅ฟรี คอร์ส สอนเรียน สกี และ สโนบอร์ด
✅ห้องอาหารดินเนอร์ hot pot
✅ฟิตเนส/แอโรบิค/โยคะ ห้องเกมส์ /ปิงปอง/jacuzzi
✅ฟรี MINI CLUB ฝากเลี้ยงน้องๆ หนูๆ
✅ชมการแสดงโชว์สนุกสนานทุกค่ำคืน
✅สังสรรค์ปาร์ตี้ดนตรีสด+พร้อมเครื่องดื่มฟรี ไม่อั้น
✅ฟรีประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท ‼️แพคเกจไม่รวม
❌ไม่รวมตั๋วเครืองบิน
❌ไม่รวมวีซ่าจีน
❌ไม่รวมรถรับส่งสนามบินไปยังรีสอร์ท

#Clubmedbeidahu #clubmedresort #skiresortclubmed
#beidahu #ski #หิมะ #หน้าหนาวเที่ยวสกี #เที่ยวสกีไหนดี
🏂โปรโมชั่น สัมผัสหิมะเล่นสกี เมืองเบดาฮู ประเทศจีน
💥แพคเกจ 4วัน3คืน เริ่มต้น 17985.-ต่อท่าน
📌รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/36AwQOS ‼️แพคเกจรวม
✅ห้องพัก 3คืน Deluxe room
✅อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ เช้า กลางวัน เย็น
✅เครื่องดื่มไม่อั้นตลอดการเข้าพัก
✅ของว่างยามบ่าย ชา กาแฟ ขนังปัง แซนวิส
✅กิจกรรมนั่งกระเช้ากอนโดล่า ไม่จำกัดรอบ
✅ฟรี คอร์ส สอนเรียน สกี และ สโนบอร์ด
✅ห้องอาหารดินเนอร์ hot pot
✅ฟิตเนส/แอโรบิค/โยคะ ห้องเกมส์ /ปิงปอง/jacuzzi
✅ฟรี MINI CLUB ฝากเลี้ยงน้องๆ หนูๆ
✅ชมการแสดงโชว์สนุกสนานทุกค่ำคืน
✅สังสรรค์ปาร์ตี้ดนตรีสด+พร้อมเครื่องดื่มฟรี ไม่อั้น
✅ฟรีประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท ‼️แพคเกจไม่รวม
❌ไม่รวมตั๋วเครืองบิน
❌ไม่รวมวีซ่าจีน
❌ไม่รวมรถรับส่งสนามบินไปยังรีสอร์ท

#Clubmedbeidahu #clubmedresort #skiresortclubmed
#beidahu #ski #หิมะ #หน้าหนาวเที่ยวสกี #เที่ยวสกีไหนดี
🏂โปรโมชั่น สัมผัสหิมะเล่นสกี เมืองเบดาฮู ประเทศจีน
💥แพคเกจ 4วัน3คืน เริ่มต้น 17985.-ต่อท่าน
📌รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/36AwQOS ‼️แพคเกจรวม
✅ห้องพัก 3คืน Deluxe room
✅อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ เช้า กลางวัน เย็น
✅เครื่องดื่มไม่อั้นตลอดการเข้าพัก
✅ของว่างยามบ่าย ชา กาแฟ ขนังปัง แซนวิส
✅กิจกรรมนั่งกระเช้ากอนโดล่า ไม่จำกัดรอบ
✅ฟรี คอร์ส สอนเรียน สกี และ สโนบอร์ด
✅ห้องอาหารดินเนอร์ hot pot
✅ฟิตเนส/แอโรบิค/โยคะ ห้องเกมส์ /ปิงปอง/jacuzzi
✅ฟรี MINI CLUB ฝากเลี้ยงน้องๆ หนูๆ
✅ชมการแสดงโชว์สนุกสนานทุกค่ำคืน
✅สังสรรค์ปาร์ตี้ดนตรีสด+พร้อมเครื่องดื่มฟรี ไม่อั้น
✅ฟรีประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท ‼️แพคเกจไม่รวม
❌ไม่รวมตั๋วเครืองบิน
❌ไม่รวมวีซ่าจีน
❌ไม่รวมรถรับส่งสนามบินไปยังรีสอร์ท

#Clubmedbeidahu #clubmedresort #skiresortclubmed
#beidahu #ski #หิมะ #หน้าหนาวเที่ยวสกี #เที่ยวสกีไหนดี
🏂โปรโมชั่น สัมผัสหิมะเล่นสกี เมืองเบดาฮู ประเทศจีน
💥แพคเกจ 4วัน3คืน เริ่มต้น 17985.-ต่อท่าน
📌รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/36AwQOS ‼️แพคเกจรวม
✅ห้องพัก 3คืน Deluxe room
✅อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ เช้า กลางวัน เย็น
✅เครื่องดื่มไม่อั้นตลอดการเข้าพัก
✅ของว่างยามบ่าย ชา กาแฟ ขนังปัง แซนวิส
✅กิจกรรมนั่งกระเช้ากอนโดล่า ไม่จำกัดรอบ
✅ฟรี คอร์ส สอนเรียน สกี และ สโนบอร์ด
✅ห้องอาหารดินเนอร์ hot pot
✅ฟิตเนส/แอโรบิค/โยคะ ห้องเกมส์ /ปิงปอง/jacuzzi
✅ฟรี MINI CLUB ฝากเลี้ยงน้องๆ หนูๆ
✅ชมการแสดงโชว์สนุกสนานทุกค่ำคืน
✅สังสรรค์ปาร์ตี้ดนตรีสด+พร้อมเครื่องดื่มฟรี ไม่อั้น
✅ฟรีประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท ‼️แพคเกจไม่รวม
❌ไม่รวมตั๋วเครืองบิน
❌ไม่รวมวีซ่าจีน
❌ไม่รวมรถรับส่งสนามบินไปยังรีสอร์ท

#Clubmedbeidahu #clubmedresort #skiresortclubmed
#beidahu #ski #หิมะ #หน้าหนาวเที่ยวสกี #เที่ยวสกีไหนดี
🏂โปรโมชั่น สัมผัสหิมะเล่นสกี เมืองเบดาฮู ประเทศจีน
💥แพคเกจ 4วัน3คืน เริ่มต้น 17985.-ต่อท่าน
📌รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/36AwQOS ‼️แพคเกจรวม
✅ห้องพัก 3คืน Deluxe room
✅อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ เช้า กลางวัน เย็น
✅เครื่องดื่มไม่อั้นตลอดการเข้าพัก
✅ของว่างยามบ่าย ชา กาแฟ ขนังปัง แซนวิส
✅กิจกรรมนั่งกระเช้ากอนโดล่า ไม่จำกัดรอบ
✅ฟรี คอร์ส สอนเรียน สกี และ สโนบอร์ด
✅ห้องอาหารดินเนอร์ hot pot
✅ฟิตเนส/แอโรบิค/โยคะ ห้องเกมส์ /ปิงปอง/jacuzzi
✅ฟรี MINI CLUB ฝากเลี้ยงน้องๆ หนูๆ
✅ชมการแสดงโชว์สนุกสนานทุกค่ำคืน
✅สังสรรค์ปาร์ตี้ดนตรีสด+พร้อมเครื่องดื่มฟรี ไม่อั้น
✅ฟรีประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท ‼️แพคเกจไม่รวม
❌ไม่รวมตั๋วเครืองบิน
❌ไม่รวมวีซ่าจีน
❌ไม่รวมรถรับส่งสนามบินไปยังรีสอร์ท

#Clubmedbeidahu #clubmedresort #skiresortclubmed
#beidahu #ski #หิมะ #หน้าหนาวเที่ยวสกี #เที่ยวสกีไหนดี
🏂โปรโมชั่น สัมผัสหิมะเล่นสกี เมืองเบดาฮู ประเทศจีน
💥แพคเกจ 4วัน3คืน เริ่มต้น 17985.-ต่อท่าน
📌รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/36AwQOS ‼️แพคเกจรวม
✅ห้องพัก 3คืน Deluxe room
✅อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ เช้า กลางวัน เย็น
✅เครื่องดื่มไม่อั้นตลอดการเข้าพัก
✅ของว่างยามบ่าย ชา กาแฟ ขนังปัง แซนวิส
✅กิจกรรมนั่งกระเช้ากอนโดล่า ไม่จำกัดรอบ
✅ฟรี คอร์ส สอนเรียน สกี และ สโนบอร์ด
✅ห้องอาหารดินเนอร์ hot pot
✅ฟิตเนส/แอโรบิค/โยคะ ห้องเกมส์ /ปิงปอง/jacuzzi
✅ฟรี MINI CLUB ฝากเลี้ยงน้องๆ หนูๆ
✅ชมการแสดงโชว์สนุกสนานทุกค่ำคืน
✅สังสรรค์ปาร์ตี้ดนตรีสด+พร้อมเครื่องดื่มฟรี ไม่อั้น
✅ฟรีประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท ‼️แพคเกจไม่รวม
❌ไม่รวมตั๋วเครืองบิน
❌ไม่รวมวีซ่าจีน
❌ไม่รวมรถรับส่งสนามบินไปยังรีสอร์ท

#Clubmedbeidahu #clubmedresort #skiresortclubmed
#beidahu #ski #หิมะ #หน้าหนาวเที่ยวสกี #เที่ยวสกีไหนดี
🇺🇸 Get ready to have snow much fun! ❄
🇫🇷 Le bonheur est au bout du chemin ❄
-----------------------------------
🌎 Club Med Beidahu
-----------------------------------
🚩 Tag #ClubMed to be featured as our #picoftheday
.
.
.
#clubmed #clubmedbeidahu #china #mountains #snow  #TravelAwesome #DiscoverDestination #Discoverglobe #travel #explore #wanderlust #familytime #neverstopexploring  #letsgosomewhere #traveldeeper #passionpassport #dametraveler #heavenonearth #paradise #escape #bestvacations #beautifuldestinations #クラブメッド
🇺🇸 Get ready to have snow much fun! ❄
🇫🇷 Le bonheur est au bout du chemin ❄
-----------------------------------
🌎 Club Med Beidahu
-----------------------------------
🚩 Tag #ClubMed to be featured as our #picoftheday
.
.
.
#clubmed #clubmedbeidahu #china #mountains #snow #TravelAwesome #DiscoverDestination #Discoverglobe #travel #explore #wanderlust #familytime #neverstopexploring  #letsgosomewhere #traveldeeper #passionpassport #dametraveler #heavenonearth #paradise #escape #bestvacations #beautifuldestinations #クラブメッド
Initially to go out to City, but because yesterday snowing and the slope too tempting. So, we both decide to snowboarding in the morning. Thank you our instructor Kevin to help record the video 😁
.
.
.
#clubmed #clubmedbeidahu #jilin #china🇨🇳 #beidahuhappinessisyou #lifeasgo #uniqueworld2work
Initially to go out to City, but because yesterday snowing and the slope too tempting. So, we both decide to snowboarding in the morning. Thank you our instructor Kevin to help record the video 😁
.
.
.
#clubmed #clubmedbeidahu #jilin #china🇨🇳 #beidahuhappinessisyou #lifeasgo #uniqueworld2work
Ice on ice

#chinatravel #freakencold #icethings #snowdays #snowflakes #warm #instawinter #wintertime❄️ #chillydays❄️ #clubmedbeidahu
Ski in ClubMed Beidahu

#ski #clubmed #clubmedski #beidahu #jilin #china #clubmedbeidahu #skiresort
After 10 days opening of Club Med Beidahu, we finally got time to try the slope! Hello snowboarder and skiers , come and try Club Med Beidahu  which is 1 of the place for Beijing winter Olympic 2022!!!
.
.
. #clubmed #clubmedbeidahu #china🇨🇳 #jilin #changchun #beidahu
After 10 days opening of Club Med Beidahu, we finally got time to try the slope! Hello snowboarder and skiers , come and try Club Med Beidahu which is 1 of the place for Beijing winter Olympic 2022!!!
.
.
. #clubmed #clubmedbeidahu #china🇨🇳 #jilin #changchun #beidahu
We love Mahjong .
.
#clubmed #clubmedbeidahu #china🇨🇳 #golife
สัมผัสประสบการณ์ CLUB MED RESORT ทั่วโลก 
คลับเมด รีสอร์ท มีให้เลือกสรรมากกว่า 70 รีสอร์ททั่วโลก และให้ทุกท่านได้สัมผัสวันหยุดที่พิเศษกับแพ็คเกจออลอินคลูซีฟ ที่เรารวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ห้องพักสุดแสนสบาย กีฬาทางน้ำต่างๆ สนามกีฬาที่เพียบพร้อมอุปกรณ์และกิจกรรมต่างๆ บริการอาหารนานาชาติและบาร์เครื่องดื่มกว่า 100 เมนูที่เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน กิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ และ การแสดงยามค่ำคืนและ ปาร์ตี้ จาก ทาง G.O.

Club Med resort เน้นการพักผ่อนแบบ สบายๆ สไตล์ ธรรมชาติ ที่ตั้งรีสอร์ทอยู่ติดภูเขา, ติดทะเล และ กลางทะเล,รีสอร์ท สกีหิมะ เป็นต้น , รีสอร์ทอยู่ถามกลางทะเล รีสอร์ท คลับเมดมัลดีฟส์  สถานที่ยอดนิยมของคนไทย ให้บริการ 2 แห่ง คลับเมดคานิ และ คลับเมดฟิโนลูห์, คลับเมดญี่ปุ่น จังหวัดฮอกไกโด เน้นการพักผ่อนแบบสัมผัสหิมะเล่นสกี มี 2 แห่ง ที่ คลับเมด Sahoro และ รีสอร์ทกำลังจะเปิดใหม่เดือนธันวารม 2560 คือ Club med Tomamu อยู่จังหวัดฮอกไกโด เน้นช่วงเทศกาลฤดูหนาว สัมผัสหิมะ และนักท่องเที่ยวอยากเปิดประสบการณ์ เล่นสกี , สโนว์บอร์ด , สกีลิฟท์ , ชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Village), คลับเมด Beidahu (จีน) คลับเมด yaburi (จีน), คลับเมดบินตัน (อินโดนีเซีย),คลับเมดเซอราติ้ง (มาเลเซีย),คลับเมดบาหลี (อินโดนีเซีย) และ อีกหลากหลายประเทศ เช่น ยุโรป,อเมริกา,อัฟริกา ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://bit.ly/34CmgpG.  #Clubmedkani #clubmedfinolhu #clubmedphuket #clubmedtomamu #clubmedsahoro #clubmedbeidahu #clubmedbali
สัมผัสประสบการณ์ CLUB MED RESORT ทั่วโลก
คลับเมด รีสอร์ท มีให้เลือกสรรมากกว่า 70 รีสอร์ททั่วโลก และให้ทุกท่านได้สัมผัสวันหยุดที่พิเศษกับแพ็คเกจออลอินคลูซีฟ ที่เรารวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ห้องพักสุดแสนสบาย กีฬาทางน้ำต่างๆ สนามกีฬาที่เพียบพร้อมอุปกรณ์และกิจกรรมต่างๆ บริการอาหารนานาชาติและบาร์เครื่องดื่มกว่า 100 เมนูที่เปิดให้บริการตลอดทั้งวัน กิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ และ การแสดงยามค่ำคืนและ ปาร์ตี้ จาก ทาง G.O.

Club Med resort เน้นการพักผ่อนแบบ สบายๆ สไตล์ ธรรมชาติ ที่ตั้งรีสอร์ทอยู่ติดภูเขา, ติดทะเล และ กลางทะเล,รีสอร์ท สกีหิมะ เป็นต้น , รีสอร์ทอยู่ถามกลางทะเล รีสอร์ท คลับเมดมัลดีฟส์ สถานที่ยอดนิยมของคนไทย ให้บริการ 2 แห่ง คลับเมดคานิ และ คลับเมดฟิโนลูห์, คลับเมดญี่ปุ่น จังหวัดฮอกไกโด เน้นการพักผ่อนแบบสัมผัสหิมะเล่นสกี มี 2 แห่ง ที่ คลับเมด Sahoro และ รีสอร์ทกำลังจะเปิดใหม่เดือนธันวารม 2560 คือ Club med Tomamu อยู่จังหวัดฮอกไกโด เน้นช่วงเทศกาลฤดูหนาว สัมผัสหิมะ และนักท่องเที่ยวอยากเปิดประสบการณ์ เล่นสกี , สโนว์บอร์ด , สกีลิฟท์ , ชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Village), คลับเมด Beidahu (จีน) คลับเมด yaburi (จีน), คลับเมดบินตัน (อินโดนีเซีย),คลับเมดเซอราติ้ง (มาเลเซีย),คลับเมดบาหลี (อินโดนีเซีย) และ อีกหลากหลายประเทศ เช่น ยุโรป,อเมริกา,อัฟริกา ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://bit.ly/34CmgpG. #Clubmedkani #clubmedfinolhu #clubmedphuket #clubmedtomamu #clubmedsahoro #clubmedbeidahu #clubmedbali
She is so happy😍 I am happy when she's happy! So glad her dream came true on Day 2! 
#wishescometrue #snowing #luckygirl #happygirl #winterholiday #happiness #happykidhappymum #justthetwoofus #clubmedbeidahu
She is so happy😍 I am happy when she's happy! So glad her dream came true on Day 2!
#wishescometrue #snowing #luckygirl #happygirl #winterholiday #happiness #happykidhappymum #justthetwoofus #clubmedbeidahu
Thanks to my awesome coach Victor, I am able to ski!!! ✔SKI (achievement unlock)
#happyday #ski #clubmedbeidahu #traveladdict #travelogue #travelgram  #vacay #winterholiday
Thanks to my awesome coach Victor, I am able to ski!!! ✔SKI (achievement unlock)
#happyday #ski #clubmedbeidahu #traveladdict #travelogue #travelgram #vacay #winterholiday
You Jump I Jump⛷
#jumpshot #ski #clubmedbeidahu #changchun #china #newfriends #traveladdict #travelogue #travelgram
Skiing ⛷ season begin... #throwback to my Clubmed Beidahu, China warm up trip. And Proud to attained Bronze star 🌟 standard in a week. And I am now ready for gold standard this season. Do mind sharing where are you ⛷with me? #skiing #winter #skiingwithkids #clubmedbeidahu #clubmed #growingup #activekid #thenorthfacejacket #thenorthface #parkinjoonis6
Skiing ⛷ season begin... #throwback to my Clubmed Beidahu, China warm up trip. And Proud to attained Bronze star 🌟 standard in a week. And I am now ready for gold standard this season. Do mind sharing where are you ⛷with me? #skiing #winter #skiingwithkids #clubmedbeidahu #clubmed #growingup #activekid #thenorthfacejacket #thenorthface #parkinjoonis6
I will have white Christmas this year, You all invited to visit me, just prepare money guys 😉
.
.
.
#clubmedbeidahu #clubmed #winter #ski #snowboarding
I will have white Christmas this year, You all invited to visit me, just prepare money guys 😉
.
.
.
#clubmedbeidahu #clubmed #winter #ski #snowboarding
⛷⛷หนาวปีนี้ไปเล่นสกี สัมผัสหิมะ เมืองฉางชุน ประเทศจีน โปรโมชั่นดีๆ ที่พักสกีรีสอร์ท CLUB MED BEIDAHU China
—————————
แพคเกจฮอตสุดตอนนี้
ราคาเริ่มต้นเพียง 17000.-4วัน3คืน
---------------------------
📌คลับเมดเบดาฮู (ประเทศจีน)
ตั้งอยู่เมืองจี้หลิน (Jilin) ภาพตะวันออกของประเทศจีน เขตติดกับรัซเซีย และเกาหลี เมืองหลวงคือฉางชุน ‼️การเดินทางจากกรุงเทพฯ มีหลายสายการบิน และ สนามบินที่เปิดบริการ สนามบิน ฉางชุน คลับเมดเบดาฮู บริการรถรับส่งโดยมีเจ้าหน้าที่ Club med รีสอร์ท รอรับท่านประตูทางออกจากนั้นนั่งรถ 2 ชั่วโมงถึง คลับเมดเบดาฮู Beidahu Sky area ลานสกีมีชื่อเสียงของประเทศจีน 
ห้องพัก ‼️เมดเบดาฮู ห้องพักมีให้บริการ 2 แบบ, แบบห้องพักเดียว เป็นเตียงคู่คือพักได้ 2 ท่าน ห้องพักแบบ ครอบครัว (Family Room) มี 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ ห้องโถงตรงกลาง มีโซฟา มีเตาพิง ทุกห้องพักมี ชา กา แฟ บริการฟรี 
การบริการคลับเมดเบดาฮู มีเจ้าหน้าที่ G.O หลายชื้อชาติ สามารถพูกภาษาอังกฤษได้ และมีเจ้าหน้าที่ไทยประจำรีสอร์ท คอยบริการคนไทย ‼️กิจกรรมหลัก สกี , สโนว์บอร์ด,สโนว์โมบิล มีให้เลือกเล่นหลายระดับ ตั้งแต่หัดเล่นจนถึงโปรเลยทีเดียว สำหรับคนหัดเล่นรีสอร์ทมีบริการสอนขั้นพื้นฐานฟรี สำหรับท่านต้องการเช่าอุปกรณ์ มีค่าเช่าประมาณ 2000-3000 บาท ต่อ/วัน ‼️กิจกรรมบริการภายในรีสอร์ท โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ฟิตเนส , แอโรบิค, โยคะ, ซูมบ้า, ซาวน่า,ปิงปอง,คาราโอเกะ,บริการนวดสปา (มีค่าใช้จ่าย) ‼️รีสอร์ทมีบริการ Mini Club สำหรับท่านที่มาเป็นครอบครัว พ่อ แม่ อยากทำกิจกรรมส่วนตัว รีสอร์ทมีบริการฝากเลี้ยงดูเด็ก จะมีห้องกิจกรรมหลายอย่างดูแลเด็กอย่างดีและมีสอนเล่นสกีสำหรับเด็กพาไปเล่นเป็นกลุ่มๆ ⛷⛷รายละเอียดรีสอร์ท
https://bit.ly/2zx82sl

#Skibeidahu #winterski #clubmedbeidahu #
⛷⛷หนาวปีนี้ไปเล่นสกี สัมผัสหิมะ เมืองฉางชุน ประเทศจีน โปรโมชั่นดีๆ ที่พักสกีรีสอร์ท CLUB MED BEIDAHU China
—————————
แพคเกจฮอตสุดตอนนี้
ราคาเริ่มต้นเพียง 17000.-4วัน3คืน
---------------------------
📌คลับเมดเบดาฮู (ประเทศจีน)
ตั้งอยู่เมืองจี้หลิน (Jilin) ภาพตะวันออกของประเทศจีน เขตติดกับรัซเซีย และเกาหลี เมืองหลวงคือฉางชุน ‼️การเดินทางจากกรุงเทพฯ มีหลายสายการบิน และ สนามบินที่เปิดบริการ สนามบิน ฉางชุน คลับเมดเบดาฮู บริการรถรับส่งโดยมีเจ้าหน้าที่ Club med รีสอร์ท รอรับท่านประตูทางออกจากนั้นนั่งรถ 2 ชั่วโมงถึง คลับเมดเบดาฮู Beidahu Sky area ลานสกีมีชื่อเสียงของประเทศจีน
ห้องพัก ‼️เมดเบดาฮู ห้องพักมีให้บริการ 2 แบบ, แบบห้องพักเดียว เป็นเตียงคู่คือพักได้ 2 ท่าน ห้องพักแบบ ครอบครัว (Family Room) มี 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ ห้องโถงตรงกลาง มีโซฟา มีเตาพิง ทุกห้องพักมี ชา กา แฟ บริการฟรี
การบริการคลับเมดเบดาฮู มีเจ้าหน้าที่ G.O หลายชื้อชาติ สามารถพูกภาษาอังกฤษได้ และมีเจ้าหน้าที่ไทยประจำรีสอร์ท คอยบริการคนไทย ‼️กิจกรรมหลัก สกี , สโนว์บอร์ด,สโนว์โมบิล มีให้เลือกเล่นหลายระดับ ตั้งแต่หัดเล่นจนถึงโปรเลยทีเดียว สำหรับคนหัดเล่นรีสอร์ทมีบริการสอนขั้นพื้นฐานฟรี สำหรับท่านต้องการเช่าอุปกรณ์ มีค่าเช่าประมาณ 2000-3000 บาท ต่อ/วัน ‼️กิจกรรมบริการภายในรีสอร์ท โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ฟิตเนส , แอโรบิค, โยคะ, ซูมบ้า, ซาวน่า,ปิงปอง,คาราโอเกะ,บริการนวดสปา (มีค่าใช้จ่าย) ‼️รีสอร์ทมีบริการ Mini Club สำหรับท่านที่มาเป็นครอบครัว พ่อ แม่ อยากทำกิจกรรมส่วนตัว รีสอร์ทมีบริการฝากเลี้ยงดูเด็ก จะมีห้องกิจกรรมหลายอย่างดูแลเด็กอย่างดีและมีสอนเล่นสกีสำหรับเด็กพาไปเล่นเป็นกลุ่มๆ ⛷⛷รายละเอียดรีสอร์ท
https://bit.ly/2zx82sl

#Skibeidahu #winterski #clubmedbeidahu #
⛷⛷หนาวปีนี้ไปเล่นสกี สัมผัสหิมะ เมืองฉางชุน ประเทศจีน โปรโมชั่นดีๆ ที่พักสกีรีสอร์ท CLUB MED BEIDAHU China
—————————
แพคเกจฮอตสุดตอนนี้
ราคาเริ่มต้นเพียง 17000.-4วัน3คืน
---------------------------
📌คลับเมดเบดาฮู (ประเทศจีน)
ตั้งอยู่เมืองจี้หลิน (Jilin) ภาพตะวันออกของประเทศจีน เขตติดกับรัซเซีย และเกาหลี เมืองหลวงคือฉางชุน ‼️การเดินทางจากกรุงเทพฯ มีหลายสายการบิน และ สนามบินที่เปิดบริการ สนามบิน ฉางชุน คลับเมดเบดาฮู บริการรถรับส่งโดยมีเจ้าหน้าที่ Club med รีสอร์ท รอรับท่านประตูทางออกจากนั้นนั่งรถ 2 ชั่วโมงถึง คลับเมดเบดาฮู Beidahu Sky area ลานสกีมีชื่อเสียงของประเทศจีน 
ห้องพัก ‼️เมดเบดาฮู ห้องพักมีให้บริการ 2 แบบ, แบบห้องพักเดียว เป็นเตียงคู่คือพักได้ 2 ท่าน ห้องพักแบบ ครอบครัว (Family Room) มี 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ ห้องโถงตรงกลาง มีโซฟา มีเตาพิง ทุกห้องพักมี ชา กา แฟ บริการฟรี 
การบริการคลับเมดเบดาฮู มีเจ้าหน้าที่ G.O หลายชื้อชาติ สามารถพูกภาษาอังกฤษได้ และมีเจ้าหน้าที่ไทยประจำรีสอร์ท คอยบริการคนไทย ‼️กิจกรรมหลัก สกี , สโนว์บอร์ด,สโนว์โมบิล มีให้เลือกเล่นหลายระดับ ตั้งแต่หัดเล่นจนถึงโปรเลยทีเดียว สำหรับคนหัดเล่นรีสอร์ทมีบริการสอนขั้นพื้นฐานฟรี สำหรับท่านต้องการเช่าอุปกรณ์ มีค่าเช่าประมาณ 2000-3000 บาท ต่อ/วัน ‼️กิจกรรมบริการภายในรีสอร์ท โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ฟิตเนส , แอโรบิค, โยคะ, ซูมบ้า, ซาวน่า,ปิงปอง,คาราโอเกะ,บริการนวดสปา (มีค่าใช้จ่าย) ‼️รีสอร์ทมีบริการ Mini Club สำหรับท่านที่มาเป็นครอบครัว พ่อ แม่ อยากทำกิจกรรมส่วนตัว รีสอร์ทมีบริการฝากเลี้ยงดูเด็ก จะมีห้องกิจกรรมหลายอย่างดูแลเด็กอย่างดีและมีสอนเล่นสกีสำหรับเด็กพาไปเล่นเป็นกลุ่มๆ ⛷⛷รายละเอียดรีสอร์ท
https://bit.ly/2zx82sl

#Skibeidahu #clubmedbeidahu #
⛷⛷หนาวปีนี้ไปเล่นสกี สัมผัสหิมะ เมืองฉางชุน ประเทศจีน โปรโมชั่นดีๆ ที่พักสกีรีสอร์ท CLUB MED BEIDAHU China
—————————
แพคเกจฮอตสุดตอนนี้
ราคาเริ่มต้นเพียง 17000.-4วัน3คืน
---------------------------
📌คลับเมดเบดาฮู (ประเทศจีน)
ตั้งอยู่เมืองจี้หลิน (Jilin) ภาพตะวันออกของประเทศจีน เขตติดกับรัซเซีย และเกาหลี เมืองหลวงคือฉางชุน ‼️การเดินทางจากกรุงเทพฯ มีหลายสายการบิน และ สนามบินที่เปิดบริการ สนามบิน ฉางชุน คลับเมดเบดาฮู บริการรถรับส่งโดยมีเจ้าหน้าที่ Club med รีสอร์ท รอรับท่านประตูทางออกจากนั้นนั่งรถ 2 ชั่วโมงถึง คลับเมดเบดาฮู Beidahu Sky area ลานสกีมีชื่อเสียงของประเทศจีน
ห้องพัก ‼️เมดเบดาฮู ห้องพักมีให้บริการ 2 แบบ, แบบห้องพักเดียว เป็นเตียงคู่คือพักได้ 2 ท่าน ห้องพักแบบ ครอบครัว (Family Room) มี 3ห้องนอน 3ห้องน้ำ ห้องโถงตรงกลาง มีโซฟา มีเตาพิง ทุกห้องพักมี ชา กา แฟ บริการฟรี
การบริการคลับเมดเบดาฮู มีเจ้าหน้าที่ G.O หลายชื้อชาติ สามารถพูกภาษาอังกฤษได้ และมีเจ้าหน้าที่ไทยประจำรีสอร์ท คอยบริการคนไทย ‼️กิจกรรมหลัก สกี , สโนว์บอร์ด,สโนว์โมบิล มีให้เลือกเล่นหลายระดับ ตั้งแต่หัดเล่นจนถึงโปรเลยทีเดียว สำหรับคนหัดเล่นรีสอร์ทมีบริการสอนขั้นพื้นฐานฟรี สำหรับท่านต้องการเช่าอุปกรณ์ มีค่าเช่าประมาณ 2000-3000 บาท ต่อ/วัน ‼️กิจกรรมบริการภายในรีสอร์ท โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ฟิตเนส , แอโรบิค, โยคะ, ซูมบ้า, ซาวน่า,ปิงปอง,คาราโอเกะ,บริการนวดสปา (มีค่าใช้จ่าย) ‼️รีสอร์ทมีบริการ Mini Club สำหรับท่านที่มาเป็นครอบครัว พ่อ แม่ อยากทำกิจกรรมส่วนตัว รีสอร์ทมีบริการฝากเลี้ยงดูเด็ก จะมีห้องกิจกรรมหลายอย่างดูแลเด็กอย่างดีและมีสอนเล่นสกีสำหรับเด็กพาไปเล่นเป็นกลุ่มๆ ⛷⛷รายละเอียดรีสอร์ท
https://bit.ly/2zx82sl

#Skibeidahu #clubmedbeidahu #
Who doesn’t like a great deal? Choose your Travel between 1 May 2020 and 31 October 2020 to a Club Med Resort and get up to 30% off if you book between 31 July - 29 November 2019. Choose between Indonesia, Maldives, Mauritius, Mexico, Guadeloupe & Dominican Republic and Get Up to 25% off for Spain, Portugal, Italy &  Morocco. For ski enthusiasts, get up to 20% off Japan and China for travel between November 2019 and April 2020 if you book by 17 September 2019. Subject to availability. #clubmed @clubmed #clubmedbintan #clubmedbali #clubmedcherating #clubmedphuket #clubmedmaldives #clubmedmauritius #clubmedmagnamarbella #clubmedpragelato #clubmedvalmorel #clubmedmarrakech #clubmedcefalu #clubmeddabalaia #clubmedsahoro #clubmedtomamu #clubmedyabuli #clubmedbeidahu #travel #allinclusiveresort #fun #sun #ski  #resort #activeholidays
Who doesn’t like a great deal? Choose your Travel between 1 May 2020 and 31 October 2020 to a Club Med Resort and get up to 30% off if you book between 31 July - 29 November 2019. Choose between Indonesia, Maldives, Mauritius, Mexico, Guadeloupe & Dominican Republic and Get Up to 25% off for Spain, Portugal, Italy & Morocco. For ski enthusiasts, get up to 20% off Japan and China for travel between November 2019 and April 2020 if you book by 17 September 2019. Subject to availability. #clubmed @clubmed #clubmedbintan #clubmedbali #clubmedcherating #clubmedphuket #clubmedmaldives #clubmedmauritius #clubmedmagnamarbella #clubmedpragelato #clubmedvalmorel #clubmedmarrakech #clubmedcefalu #clubmeddabalaia #clubmedsahoro #clubmedtomamu #clubmedyabuli #clubmedbeidahu #travel #allinclusiveresort #fun #sun #ski #resort #activeholidays
Nikmati liburan ski yang tak terlupakan di Club Med Beidahu. Terletak di Provinsi Jilin, China, daerah ini terkenal akan keindahan kristal es dan lapisan salju yang luar biasa. Membuat siapa saja yang berlibur ke tempat ini akan menyatu alami bersama dengan alam

Buat kamu yang tertarik, Yuktravel menawarkan harga spesial untuk 4D/3N dan 3D/2N Experience All Inclusive Package at Club Med Beidahu China di www.yuktravel.com atau bisa dengan menghubungi:
Email: info@yuktravel.com
Call: +622165314171
Whatsapp Chat: +628558868686
LINE: @yuktravel

#YukTravel #JagonyaIndividualHoliday
#YuktravelClubMed #Yuktravelskiholiday #BebasLiburanKemanaSaja
Nikmati liburan ski yang tak terlupakan di Club Med Beidahu. Terletak di Provinsi Jilin, China, daerah ini terkenal akan keindahan kristal es dan lapisan salju yang luar biasa. Membuat siapa saja yang berlibur ke tempat ini akan menyatu alami bersama dengan alam

Buat kamu yang tertarik, Yuktravel menawarkan harga spesial untuk 4D/3N dan 3D/2N Experience All Inclusive Package at Club Med Beidahu China di www.yuktravel.com atau bisa dengan menghubungi:
Email: info@yuktravel.com
Call: +622165314171
Whatsapp Chat: +628558868686
LINE: @yuktravel

#YukTravel #JagonyaIndividualHoliday
#YuktravelClubMed #Yuktravelskiholiday #BebasLiburanKemanaSaja

Socview is explorer of social posts and media.